Gminy Leszno

Liczba mieszkańców

W 2020 r. planowane
były dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

Rozlicz PIT w Gminie Leszno, niezależnie od miejsca zameldowania
a Twoje podatki wrócą do Ciebie

Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma bezpośredni wpływ na otoczenie mieszkańców! Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Nie musisz być zameldowany w Lesznie, aby tu rozliczyć swój podatek!

Wystarczy że jesteś mieszkańcem Gminy Leszno i na codzień korzystasz z oferty miasta. Nie musisz też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania. To, co musisz zrobić, to rozliczając swój PIT, wpisać lesznowski adres zamieszkania oraz dane właściwego - Urzędu Skarbowego... i już, zrobione. Twój opłacony podatek PIT wróci do Ciebie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2020

Wydatki
ogółem
Gminy Leszno w 2020 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
91%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
9%
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Handel

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

close
Wydatki
majątkowe
Gminy Leszno w 2020 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN
Test