Gminy Leszno

Liczba mieszkańców

W 2022 r. planowane
były dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej ma z tego gmina. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2022 r. gmina wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto

3000 PLN

Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
0 PLN
Zobacz, na co konkretnie co miesiąc idzie Twój podatek
Rozlicz PIT w Gminie Leszno, niezależnie od miejsca zameldowania
a Twoje podatki wrócą do Ciebie

Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma bezpośredni wpływ na otoczenie mieszkańców! Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Nie musisz być zameldowany w Gminie Leszno, aby tu rozliczyć swój podatek!

Wystarczy że jesteś mieszkańcem gminy Leszno i na codzien korzystasz z oferty miasta. Nie musisz też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania. To, co musisz zrobić, to rozliczając swój PIT, wpisać adres zamieszkania na terenie Gminy oraz dane właściwego - Urzędu Skarbowego... i już, zrobione. Twój opłacony podatek PIT wróci do Ciebie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2022

Wydatki
ogółem
Gminy Leszno w 2022 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
70%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
30%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Różne rozliczenia

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzina

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Administracja publiczna

Transport i łączność

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Pozostałe

close
Wydatki
majątkowe
Gminy Leszno w 2022 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN
Fundusz sołecki
To wydzielona część budżetu dla sołectw, z którego środki przeznaczone są na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosi 877 240,20 zł.
Test