Gminy Leszno

Liczba mieszkańców

W 2023 r. planowane
były dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

2023

Wydatki
ogółem
Gminy Leszno w 2023 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
65%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
35%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Transport i łączność

Różne rozliczenia

Administracja publiczna

Transport i łączność

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna

Pozostałe

close
Wydatki
majątkowe
Gminy Leszno w 2023 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN
Fundusz sołecki
To wydzielona część budżetu dla sołectw, z którego środki przeznaczone są na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego na rok 2023 wynosi 1 046 303,31 zł.
Test